۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

تأثير دعوت الي الله بر اعمال صالح مي افتد

تربيت خواص از تربيت عوام افضل تر است چون دين توسط خواص به عوام مي رسد واگر خواص اصلاح شوند وصاحب نسبت بگردند ودردل آنان سوز وگداز پيدا شود بوسيله آن عالم تمام عالَمروشن مي شود كسي كه با وجود امراض روحاني دعوت مي دهدتأثيري برجامعه ندارد به همين الله تعالي به همراه آيه ي دعوت عمل صالح را هم آورده است .
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَاإِلَي اللهِ وَعَمِلَ صَالِحَاً
پس معلوم مي شود كسي كه كاردعوت الي الله را انجام مي دهد بايد پايبند اعمال صالحه باشد واز گناهان خود را دور نگه دارد وتوفيق اعمال صالحه از صحبت اهل الله پيدا مي شود .
( الطاف رباني صفحه 43 )

هیچ نظری موجود نیست: