۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

آخرين دست وپا زدنهای رژيم درون باتلاق

آخرين دست وپا زدنهای رژيم درون باتلاق


یکی از خوانندگان: آخرين دست وپا زدنهاي رژيم درون باتلاقهرگز حکومتي چنين گمراه و ددمنش نديده ام با چنگ ودندان و بهر وسيله اي که شده می خواهند بمانند و بدين منظور سگهاي تربيت شده خود را بجان مردم بيگناه مي اندازند غافل از اينکه همين سگهاي آموزش ديده بمراتب براي رژيم خطرناکتر از مردم هستند. سرنوشت حکومتي که اتکايش بر بيگانگان باشد وطن را به اجنبي بفروشد مردمان خود را اذيت وآزار کند وبه بهانه هاي واهي آنان رابمسلخ بفرستد جز اين نميتواند باشد . من از پس ابرهاي سياه خورشيد تابناک را مي بينم من از جرات وجسارت همميهنانم بخود ميبالم من ذلت وناتواني يک ديکتاتور ديگر را نيز دو باره ميبيم......

هیچ نظری موجود نیست: