۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

بازداشت محمد مصطفائی، وکیل کودکان اعدامی

بازداشت محمد مصطفائی، وکیل کودکان اعدامی


رادیو فردا: يک سازمان مدافع حقوق بشر به نام « نوجوانان را اعدام نکنيد » تاييد کرد که محمد مصطفايی وکيل دادگستری، در تهران دستگير شده است.
به گزارش اين سازمان، آقای مصطفايی حدود چهار روز است که در بازداشت به سر می برد و فقط توانسته است دو بار با خانواده اش تماس بگيرد.
به گفته بيانيه ای که از سوی اين سازمان صادر شده، آقای مصطفايی وکالت بيش از ۲۵ متهم را به عهده دارد که همگی به دليل جرايمی که پيش از رسيدن به سن قانونی مرتکب شده اند، در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان « نوجوانان را اعدام نکنيد » خواستار آزادی محمد مصطفايی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: