۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

نابود باد رژیم ولایت وقیح و ملایان جنایتکار..

نابود باد رژیم ولایت وقیح و ملایان جنایتکار..


٭بسم الله الرحمن الرحيم٭


آن خس و خاشاك تويي پست تر از خاك تويي
شور منم نور منم عاشق رنجور منم
زور تويي كور تويي هاله بي نور تويي
دلير بي باك منم مالك اين خاك منم
آري ديكتاتور، اي دستانت آغشته به خون جوانان وطن، كور تويي، بي خرد و بي مغز تويي، ديو تويي، اهريمن قدداره كش تويي، چاقو كش وعربده زن تويي، هيچ تويي، پوچ تويي، برده وغلام حلقه بگوش تويي. دروغ تويي، فريب و ريا تويي، دغل و نيرنگ تويي، بي ارزشو و بي مقدار تويي، باطل و نيست تويي.
لحظه اي پنبه از گوش بدر كن كه جوانان وطن يك صدا و با غرشي به وسعت همه ايران زمين مي گويند كه چه هستند:
نور منم، كوه منم، سنگ صبور 30 ساله منم، عاشق وطن مجروح منم، فهيم دلسوخته منم، شور و نشاط منم، نستوه بي باك منم، آزاده دلشكسته منم، فرزانه و پاك منم، راست منم، محكم و ايستاده منم، حق و پابرجا منم.
نابود باد رژیم ولایت وقیح و ملایان جنایتکار

دختربلوچستان...

هیچ نظری موجود نیست: