۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

انتقاد شدید ایتالیا و اسرائیل از رژیم ایرانرادیو فرانسه : ایتالیا و اسرائیل در روز سه شنبه، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برنامۀ هسته ای این کشور، سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و بالاخره موضع محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در ارتباط با هولوکاست به شدت مورد انتقاد قرار دادند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پایان گفتگوهای خود با همتای ایتالیائی اش، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در رم گفت: آشوبی که در حال حاضر بر ایران حاکم است، ماهیت واقعی رژیم ایران را نشان می دهد. نخست وزیر جدید اسرائیل که از آغاز کار خود تلاش کرده است پروندۀ هسته ای ایران را مهم تر از مناقشۀ اسرائیل با فلسطینیان و روند صلح نشان دهد، در دنبالۀ سخنان خود گفت: شجاعت مردم ایران که برای نیل به آزادی در خیابان ها با گلوله روبرو می شوند، شایستۀ تحسین و تمجید آزاد زنان و آزاد مردان سراسر جهان است. سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا، نیز به نوبۀ خود گفت: رویدادی اساسی در ایران در حال وقوع است و دنیا اکنون به چشم خود می بیند که رژیم حاکم بر این کشور چه ماهیتی دارد. نخست وزیر ایتالیا افزود: از اوضاع کنونی ایران عمیقاً نگران است. نخست وزیر ایتالیا در این کنفرانس مطبوعاتی این نکته را نیزناگفته نگذاشت که در گفتگوهایش با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر این مسأله را مورد تأیید قرار داده است که اظهارات رهبران ایران مبنی بر محو اسرائیل از نقشۀ جهان را قویاً محکوم می کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در مورد سخنان نخست وزیران ایتالیا و اسرائیل می نویسد: انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو در نخستین سفر خود به اروپا برای تشدید تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران- تحریم هائی که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران وضع شده است- تلاش کند. بنیامین نتانیاهو قرار است در روز چهارشنبه در پاریس با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار و گفتگو کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به فرانسه سفری دو روزه خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: