۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

وبلاگ؛ افزايش تنفر ایرانیان از آخوندهای پست فطرت

وبلاگ؛ افزايش تنفر ایرانیان از آخوندهای پست فطرت


وبلاگ شهسوار
مردم جان به لب رسیده از عنتری به اسم احمدی نژاد را به پای صندوقهای رای کشاندید.با مسخره کردن شعور اجتماعی ایرانیان رای شان را به نفع حکومت مصادره کردید و حکومت کودتا براه انداختید.دختران و پسران، مردان و زنان هوشیار و آزادی خواه ما را در خیابان ها به قصد کشت کتک زدید.به دانشگاه ها ریختید و نخبگان ما را کشتید.با جان پلید و دست چلاق و عقل ناقصت مملکت را به امام زمان حواله کردی و قلاده سگهای بسیجی وارداتی از لبنان و سوریه را باز کردید تا هر چه می خواهند خون ایرانی بریزند و خون پارسی بخورند.تیری به قلب دختر قهرمان ما ندا آقا سلطان زدید و او را جلوی چشم جهان شهید کردید.عکس جوانان مظلوم ما را به نام اغتشاشگر در اینترنت و تلوزیون زدید و خواستار شناسایی آنها شدید.صدا و سیما را در خدمت دروغ پردازی و جنگ روانی علیه مردم ما بکار گرفتید و آنها را تهدید و تحقیر کردید.اعترافات ساختگی تلوزیونی آنها را پخش کردید که از بیگانه خط گرفته اند.ای کلاغهای سیاه جامه ی سیاه اندیشه سیاه کار، اینها را همه مانند کبکی کردید که سر در زیر برف دارد، ما همه می دانیم شما چه هستید و چه کردید و چه می خواهید. ننگ بر شما.در افزایش تنفر بر ضد خودتان پیروز شدید و با این همه دروغ و دغل و پست فطرتی ها و حرامزادگی هایی که کردید تنها عمق تنفر مردم ایران و جهان را نسبت به خود بیشتر نمودید.

هیچ نظری موجود نیست: