۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

عکس،این مزدور جانی را شناسایی کنیدبه عکس این مزدور جانی نگاه کنید و اورا شناسایی کنید. این عکس را برای همه در تهران ارسال کنید.

هیچ نظری موجود نیست: