۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان به اعترافات ساختگی دو بازداشتی بلوچ


واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان به اعترافات ساختگی دو بازداشتی بلوچ

بلوچه گپ : مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با اشاره به اعترافات تحمیل شده به دو جوان بلوچ مبنی بر اینکه آنها کشتن شیعیان را جایز میدانستند و این علما بودند که جایز نبودن عمل آنها را به آنان گوشزد نکردند، گفت علمای بلوچستان تقریبا بر روی این نکته اتفاق نظر دارند که ریختن خون اهل تشیع جایز نیست.امام جمعه زاهدان بدون اشاره به نام عبدالحمید ریگی و مولوی عابد گهرام زهی ضمن انتقاد از مسئولین غیر بلوچ بلوچستان، از آوردن بازداشت شدگان در اماکن عمومی و اجبار کردن آنان به اعتراف، گفت معمولا زندانیان و بازداشت شدگان چنین سخنانی را به دو دلیل بر زبان می آورند "یا به امید تخفیف در مجازات و یا بر اثر خوف و وحشت".امام جمعه زاهدان همچنین گفت حادثه اخیر زاهدان بخوبی نشان داد که علما همواره در جهت حفظ وحدت گام بر می دارند.گفتنیست باندهای متعصب زابلی حاکم بر بلوچستان همواره سعی دارند حوادث و عدم وجود امنیت برای منافع جمهوری اسلامی را که همواره ما در بلوچستان شاهد آن هستیم به علما و سران بلوچستان نسبت دهند و سناریوی اعترافات عبدالحمید ریگی که او به اجبار علما را پشت پرده نا امنی ها در بلوچستان معرفی کرده بود هم سیاست تازه زابلی برای مبرا ساختن خود از اختلاف افکنی در بلوچستان است.

هیچ نظری موجود نیست: