۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

در اقدامی هماهنگ سفیران ایران در ۲۷ کشور اروپائی احضار شدند

در اقدامی هماهنگ سفیران ایران در ۲۷ کشور اروپائی احضار شدند


در رابطه با دستگیری کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا، امروز در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به به وزارت خارجه این کشورها احضار شدند. در بیانیه وزارت خارجه آلمان در این زمینه آمده است: «به سفیر ایران تفهیم شد که بازداشت و رفتار نامناسب با کارمندان سفارت بریتانیا قابل قبول نیست». در ادامه این بیانیه آمده است: «این اقدام با هیچ روش دیپلماتیک همخوانی نداشته و تنها علیه دولت بریتانیا نیست، بلکه علیه کل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود». در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده است: «عدم تغییر این رویه، تاثیر مستقیم بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد داشت».

هیچ نظری موجود نیست: