۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

دستگیری 70 نفر از اساتید دانشگاه

دستگیری 70 نفر از اساتید دانشگاه


سایت کلمه: 70 نفر از اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور دستگیر شدند. مهندس میرحسین موسوی جلسه ای با اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور داشت که بعد از این دیدار 70 نفر از افراد حاضر در جلسه دستگیر شدند. درباره مکانی که این اساتید دانشگاه را به آنجا منتقل کردند اطلاعی در دسترس نیست.

هیچ نظری موجود نیست: