۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

اعدام دو تن در زاهدان


اعدام دو تن در زاهدانبلوچ گپ
شبکه زابلی هامون، از اعدام دو تن در زاهدان خبر داده است، طبق معمول اتهام این افراد حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است هامون ضمن اعلام این خبر مدعی شده است که حکم صادره پس از تائید توسط مقامات عالی قضایی صبح امروز شنبه ۳۰/۳/۸۸ در محوطه زندان زاهدان به اجرا در آمده است.هامون از ذکر نام این دو تن و همچنین محل و زمان دستگیری و نحوه تشکیل دادگاه این دو تن خودداری کرده است.تمامی جنایات و اعدامهای صورت گرفته در بلوچستان، با برچسب شرارت،قاچاق و آدم ربائی صورت میگیرد و مسئولین تحمیلی بلوچستان همواره سعی میکنند با طرح چنین اتهاماتی به بلوچها هم زمینه سرکوب را برای آنها محیا نموده و هم بلوچها را به جهانیان مشتی شرور و قاچاقچی معرفی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: