۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

جهاد تا قیامت ادامه دارد

جهاد تا قیامت ادامه دارد


رسول الله(ص) میفرمایند :
(جهاد تا قیامت ادامه دارد) بنابراین یقین کنید
مجاهدین هم تا قیامت خواهند بود انشاءالله
در زمانيكه توهينات به شعائر اسلامي رواج پيدا كرده
زمانيكه كفار چنان بر خود جرئت داده اند كه به كشورهاي اسلامي تجاوز ميكنند
رسانه ها دست به دست هم داده اند تا ريشه ي اسلام را بركنند
آيا زمان آن نرسيده كه به قرآن و سنت رجوع كنيم؟
آيا چاره اي بجز جهاد و مقاومت ميباشد؟
آيا بهتر نيست كه بجاي كوبيدن برادران مسلمان با آنها متحد شويم

هیچ نظری موجود نیست: